Spring til indhold

Søskendetilskud

  • Hvis du har mere end et barn fra husstanden indmeldt i kommunens dagtilbud, får du automatisk søskendetilskud.
  • Du skal betale fuld takst for pladsen med den dyreste bruttodriftudgift og halv takst for alle øvrige børn, som er optaget i dagtilbud. 
  • Ved evt. økonomisk fripladstilskud beregnes søskendetilskuddet efter beregningen af fripladstilskud.
  • Hvis du har mere end et barn fra husstanden indmeldt i kommunens dagtilbud, får du automatisk søskendetilskud. Du skal betale fuld takst for pladsen med den dyreste bruttodriftudgift og halv takst for alle øvrige børn, som er optaget i dagtilbud.
  • Ved ordningen "Tilskud til privat pasning" er der særlige regler for beregningen af søskendetilskud.