Spring til indhold

Genberegning af økonomisk fripladstilskud

Hvad er en genberegning?
En genberegning er en regulering af dit fripladstilskud for den foregående måned.

Hvorfor er mit fripladstilskud blevet genberegnet?
Dit fripladstilskud er blevet genberegnet, fordi din indkomst i den foregående måned enten er steget eller faldet væsentligt i forhold til den indkomst, som dit fripladstilskud er beregnet ud fra.

Hvilke oplysninger er brugt ved genberegningen?
Oplysningerne om din indkomst er hentet i SKAT´S indkomstregister.

Hvilke oplysninger er ikke medtaget ved genberegningen?
Hvis du har skattepligtig indkomst, som ikke indberettes til indkomstregistret (selvstændig virksomhed, positiv kapitalindkomst m.v.), vil denne indkomst først indgå i forbindelse med en endelig årlig efterregulering af dit fripladstilskud.

Hvordan laves genberegningen?
Indkomsten beregnes ved at gange din indkomst for den foregående måned med 12 for at omregne til et årsbeløb. Dette beløb sammenlignes med den indkomst, som dit fripladstilskud er bevilget ud fra. Hvis indkomsten er steget eller faldet med et beløb, der svarer til mindst fem trin på fripladsskalaen, genberegnes dit fripladstilskud for den foregående måned. 

Hvad betyder det for mig?
Det betyder, at du enten skal efterbetale eller have penge tilbage for den foregående måned. Hvis du skal have penge tilbage, vil dit tilgodehavende blive modregnet på en kommende opkrævning. Hvis du skal efterbetale, vil det beløb, som du skal efterbetale, blive lagt til en kommende opkrævning.

Hvor tit genberegnes fripladstilskuddet?
Fripladstilskuddet genberegnes, når din månedlige indkomst er steget eller faldet. Hvis du har meget svingende indkomst, kan du derfor opleve, at dit fripladstilskud genberegnes for hver måned.

Skal jeg gøre noget?
Hvis du er enig i de oplysninger, der står i brevet vedrørende genberegningen, skal du ikke foretage dig noget. Hvis du mener, der er fejl i oplysningerne, kan du gøre indsigelse til til Dagtilbud via Digital Pladsanvisningen. Hvis du mener, der er fejl i oplysningerne fra indkomstregistret, skal du desuden kontakte din arbejdsgiver/udbetaler, så indkomstoplysningerne bliver rettet.

Ændres mit fremtidige fripladstilskud?
Dit fremadrettede fripladstilskud ændres ikke i forbindelse med en genberegning af dit fripladstilskud. Hvis du fremover forventer en højere eller lavere indkomst end den indkomst, som du tidligere har oplyst til Dagtilbud, skal du indsende en ny ansøgning via www.borger.dk

Hvorfor er mit fripladstilskud ikke blevet genberegnet?
Fripladstilskuddet genberegnes kun, når din månedlige indkomst er steget eller faldet med et beløb, der svarer til fem trin på fripladsskalaen. Mindre stigninger eller fald i din månedlige indkomst vil indgå i en endelig årlig efterregulering af dit fripladstilskud.

Er du selvstændig erhvervsdrivende?
Har du og/eller din samlever selvstændig virksomhed, genberegnes fripladstilskuddet ikke i løbet af året, men der foretages en endelig årlig efterregulering af dit fripladstilskud.