Spring til indhold

Kommunens forpligtelser

Kommunen er forpligtet til at føre løbende tilsyn med pasningsordningen. Forældrene og børnepasseren orienteres om retningslinjerne, f.eks. om der bliver aflagt uanmeldte tilsynsbesøg.

Retningslinjer for tilsyn med private pasningsordninger i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune stiller følgende krav til pasningsordningen eller børnepasseren: 
• Kommunen skal godkende pasningsordningen. 
• Der skal foreligge en skriftlig aftale (hent ansøgningsskema tilskud til privat pasning)
• Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger regnet fra modtagelse af ansøgningsskemaet, til endelig godkendelse foreligger.
• Børnepasseren skal beherske det danske sprog. 
• De fysiske rammer skal kunne godkendes af dagplejetilsynet (hent skema til godkendelse i privat børnepasning)

Når et privat pasningstilbud ophører, gælder kommunens almindelige regler om pasningsgaranti, således at der kan tilbydes plads senest 3 måneder efter ansøgning.