Spring til indhold

Damme/ Askeby

Matr.nr. 2 af og 2 r St. Damme By, Fanefjord beliggende Dammegade 7, 4792 Askeby sælges. Arealerne er på 797 m2 og 27 mi alt 824 m2.

Ejendommen, der er ubebygget, sælges således som den er og forefindes, og som beset af køber, med alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, jfr. bilag 5.