Spring til indhold

Søg tilskud til nedrivning

Grundlæggende kriterier for tilskud til nedrivning:

  • Boligen har en synlig beliggenhed og/eller er til gene for omgivelserne.
  • Boligen er synlig fra offentlig vej og/eller i nærheden af Margueritrute, Camønoen eller seværdigheder.
  • Der gives tilskud på op til 100.000 kr. pr. boligejendom.
  • Der kan stilles krav om tilbagebetaling af tilskud ved statusskift, f.eks. ved salg af ejendom, hvis salgsprisen øges som følge af tilskud fra puljen.
  • Der gives ikke tilskud til nedrivning med henblik på efterfølgende opførelse af ny bolig/bygning.
  • Du ansøger ved at udfylde dette skema. Den udfyldte ansøgning inklusiv relevante bilag sendes via borger.dk til kommunen.Husk at skrive Ansøgning til Landsbypulje i emnefeltet.