Spring til indhold

Lån til betaling af grundskyld/ejendomsskat

Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen. Vilkårene er i hovedtræk de samme.

Hvem kan søge et lån

Du kan ansøge om et lån til betaling af din grundskyld, hvis du eller din ægtefælle:

  • har nået folkepensionsalderen
  • modtager pension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn.
  • Har folkeregister adresse på ejendommen, sommerhus undtaget.

Du låner i ejendommens friværdi

Når du optager lånet, skal du stille sikkerhed i din ejendom. I praksis tinglyser Skatteforvaltningen en sikkerhed i ejendommens friværdi. Du kan derfor ikke få et lån, hvis der ikke er friværdi i ejendommen.

Du kan kun få lån i én ejendom ad gangen.

Lånet

Lånet omfatter kun grundskyld. Du skal derfor fortsat betale for eventuel renovation, rottebekæmpelse m.v.

Tilbagebetaling

Lånet skal som hovedregel først betales tilbage, nå du sælger din ejendom. Men du kan vælge at sætte lånet i bero eller indfri det fulde beløb, hvis og når du ønsker det.

Sådan låner du

Fra 1. november 2023 kan du ansøge om lån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk

lån fortsætter i staten

Hvis du har et aktivt lån i kommunen, og der stadig er friværdi i ejendommen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024.

Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. Din grundskyld opkræves derfor ikke via forskudsopgørelsen for 2024. På forskudsopgørelsen kan du se, hvor meget vi forventer du kommer til at låne i 2024.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet.

Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk

Gamle lån hos kommunen

Er der ikke mere friværdi i ejendommen, sættes lånene i bero i kommunen, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke at betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

Hvis du vil have et overblik over dine lån frem til efteråret 2023, skal du kontakte den kommune, der har bevilget lånene.