Spring til indhold

Gebyr

  • Der vil blive opkrævet gebyr for behandling af din byggesag, heriblandt tidsforbrug til udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Læs mere Byggesagsgebyr