Spring til indhold

Anden lovgivning

Der kan i din byggetilladelse være vilkår om anden lovgivning der skal overholdes, f.eks.:

  • overkørselstilladelse
  • spildevandstilladelse
  • eller berigtigelse af skel.

Senest ved færdigmelding skal der fremsendes dokumentation på, at disse vilkår er overholdt.