Spring til indhold

Gebyrrater

Gebyret opkræves i to rater:

  • Første rate, når der udstedes byggetilladelse (eller når byggeriet lovligt kan tages i brug for anmeldelsessager).
  • Anden rate, når byggeriet er færdigmeldt og kan tages lovligt i brug.