Spring til indhold

Gebyrets størrelse

Den samlede størrelse af gebyret for den enkelte konkrete sag afhænger bl.a. af sagens omfang, om sagen er fuldt belyst i ansøgningen, og om den kræver en dispensation eller helhedsvurdering fra bygningsreglementet.

  • For små sager vil det som udgangspunkt typisk tage 3-5 timer at behandle en byggesag, under forudsætning af at der er fremsendt en fyldestgørende ansøgning, og at lovgivningen er overholdt.
  • For større sager, hvis der mangler oplysninger eller skal dispenseres, vil det typisk tage 5-10 timer at få en byggetilladelse, og 2-5 timer efterfølgende til bl.a. opfølgning på eventuelle ændringer eller mangler.
  • For store sager, hvor der er meget dialog, brandteknisk sagsbehandling eller dispensationer, kan det tage op til 10-25 timer at få en byggetilladelse, og 5-10 timer efterfølgende til bl.a. færdigsyn og ibrugtagningstilladelse.