Spring til indhold

Vær opmærksom på

  • Forhold der specielt skal uddybes i projektbeskrivelsen, er ting som angår offentligheden, for eksempel opførelse af nye bygninger, udvendige ombygninger, adgangsforhold m.v.
  • Dit projekt kan også kræve miljøgodkendelse eller dispensation fra en lokalplan eller Naturbeskyttelsesloven. På KortVordingborg kan du finde oplysninger om gældende lokalplaner, naturfredning, bygge- og beskyttelseslinjer og andre relevante oplysninger for din ejendom. Hvis dit projekt kræver dispensation fra anden lovgivning, vil vi så vidt muligt sørge for at indhente de nødvendige tilladelser, som en del af landzonesagsbehandlingen.

 4 ugers klagefrist

  • Landzonetilladelser annonceres på vores hjemmeside med 4 ugers klagefrist. Hvis tilladelsen bliver påklaget indenfor de 4 uger, må du ikke gå i gang, da klager har opsættende virkning.
  • Vær opmærksom på at de fleste byggearbejder desuden kræver byggetilladelse, som først kan udstedes når landzonetilladelsens 4 ugers klagefrist er udløbet og afgørelsen ikke er påklaget.