Spring til indhold

Tjek lige inden du sender din ansøgning

  • Er der en lokalplan / byplanvedtægt for dit område?
  • Er dit byggeri i strid med en lokalplan eller andre bestemmelser, så du skal søge om dispensation?
  • Er dit hus bevaringsværdigt eller fredet? Eller har Facaderådet retningslinjer for området? 
  • Er dit byggeri i landzone, så der gælder særlige regler?
  • Er der bygge- og beskyttelseslinjer? Se på KortVordingborg.
  • Er der tinglyste deklarationer, som fremgår af Tingbogen?
  • Tjek de BBR-oplysninger, der er registreret på din ejendom på OIS