Spring til indhold

Ombygning og ændret anvendelse

Ved ombygning forstås nyindretning af en eksisterende bygning. Bygningens størrelse og anvendelse forbliver uændret. Hvis bygninger tages i brug til et andet formål (ændret anvendelse) end det, de er godkendt til, kræver det en byggetilladelse.

Eksempler på ombygninger der kræver tilladelse:

  • at der indrettes værelse eller gildesal i et udhus, en stald eller en garage
  • at en uudnyttet tagetage inddrages til boligformål
  • at rum eller bygninger, der før var uopvarmede eller ikke var registreret som boligareal, indrettes til lejlighedsvis overnatning eller personophold af kortere varighed
  • at der ændres fra erhverv til beboelse eller fra beboelse til erhverv
  • at alle vægge i en åben overdækket terrasse lukkes, og den derved bliver betragtet som en udestue
  • at et skur ændres til anneks til lejlighedsvis overnatning i et sommerhusområde.

Du må udføre ombygning under eksisterende tag uden byggetilladelse eller anmeldelse. Det kan være opsætning og nedrivning af skillevæg samt ombygning af køkken, bad og lign. Etagearealet må ikke udvides, og der må ikke ske væsentlige ændringer i anvendelsen.

Nyt badeværelse eller bryggers

Indretning af et ekstra badeværelse eller bryggers inden for boligens areal kan ske uden byggetilladelse eller anmeldelse, i ovennævnte bygninger.

!!! Du skal dog altid anmelde nyt (ekstra) vandskyllende toilet til BBR-registeret samt tjekke, om der eventuelt kræves en spildevandstilladelse. Derfor bør du altid kontakte Afdeling for Land og Miljø, Vordingborg Kommune.

Udskiftning af bygningsdele i klimaskærmen (udvendigt arbejde)

Udskiftning af vinduer, døre, udvendig facadebeklædning og tagbeklædning kræver hverken byggetilladelse eller anmeldelse. Bemærk dog, at tinglyste servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter kan indeholde bestemmelser om bygningernes udseende, udformning og materialevalg, der gør, at der kræves en byggetilladelse.

Bygningsdelene, der udskiftes, skal leve op til Bygningsreglementets krav til varmeisolering, brandmodstand og materialeegenskaber.

Ombygninger indvendigt og udvendigt i fredede bygninger

Vær opmærksom på, at arbejder på fredede bygninger, der går ud over almindelig vedligeholdelse både udvendigt og indvendigt, kræver tilladelse efter Bygningsfredningsloven, som Kulturarvsstyrelsen er myndighed for.

Kontakt altid Afdelingen for Byg og Plan, Vordingborg Kommune, inden du går i gang.