Spring til indhold

Fælles for alle ansøgninger

  • Oplysninger om ejendommens adresse, matrikeloplysninger, dato, ansøgers og ejers underskrift - se mere i BOM.
  • Situationsplan, plantegninger, snit- og facadetegninger - se vejledning i BOM.
  • Ligger du ikke inde med tegninger af eksisterende byggeri, er du velkommen til at henvende dig på telefon 55 36 24 50 eller send os en mail.
  • Byggeri skal indplaceres i brandklasse 1-4. Brandklassen bestemmes på baggrund af byggeriets risikoklasse og den eller de metoder, der anvendes til at dokumentere brandforholdene sådan bestemmes hvilken brandklasse der skal bygges i.

Derudover kan der være andre ting du skal være opmærksom på, afhængigt af hvad du skal bygge. Læs om dem nedenfor.