Spring til indhold

Enfamiliehus og tilbygning

Vil du bygge nyt enfamiliehus, bygge til eller inddrage f.eks. garage til boligen, skal du søge om byggetilladelse.

  • Ved enfamiliehuse er du selv ansvarlig for de tekniske forhold, f.eks. isolering, konstruktioner og brandforhold. 
    Se mere på Byg og Miljø
  • Ved nye boliger skal tilbud om byggeskadeforsikring fremsendes sammen med ansøgningen, alternativt en erklæring om fritagelse fra kravet.

Skal du opføre garage, carport, drivhus, skur, terrasseoverdækning eller lign.

Færdigmeld til BBR, når dit byggeri er færdigt