Spring til indhold

Tilslutningspligt

  • For at udnytte den kollektive varmeforsyning bedst muligt, kan byrådet pålægge bebyggelser at tilslutte sig fjernvarme eller naturgas. Tilslutningspligt betyder, at forsyningsselskabet kan kræve, at du betaler tilslutningsafgift eller en fast årlig afgift, selvom du f.eks. vælger jordvarme. Du har dog ikke pligt til at modtage fjernvarme eller naturgas.
  • Tilslutningspligten er pålagt gennem tinglysning eller lokalplaner.
  • Enkelte steder er der tilslutningspligt, uden at der er fremført kollektiv varmeforsyning. I disse områder skal der anvendes individuelle løsninger, hvor varmepumper vil være at foretrække.
  • Dispensation fra tilslutningspligten kan gives ud fra en konkret vurdering, og efter høring hos det pågældende forsyningsselskab.

Kort over områder med tilslutningspligt