Spring til indhold

Planlægning for el og varmeforsyning

  • I forhold til fremtid udvidelse af fjernvarme og anlæg til produktion af vedvarende energi arbejdes der efter ”Strategisk Energiplan 2016”.
  • Planen indeholder konkrete indsatser frem til 2020, og der arbejdes efter følgende målsætning: ”I 2035 er Vordingborg Kommune selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning”

Strategisk Energiplan 2016