Spring til indhold

Husstandsvindmøller

  • Vindmøllen skal være under 25 meters samlet højde.
  • Den skal stå i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende samlede bebyggelse.
  • Alle vindmøller skal, uanset hvor de opstilles, anmeldes efter Bygningsreglementet og Vindmøllebekendtgørelsens støjregler.

Hvis du ønsker at opstille en vindmølle i landzone, skal der foreligge en landzonetilladelse samt VVM-screening, inden du kan få vindmøllen godkendt.

Søg om landzonetilladelse inkl. VVM-screening

Enhver ansøgning behandles på baggrund af en konkret vurdering. På baggrund af VVM-screeningen eller den landskabelige vurdering, vil du kunne opleve at blive anbefalet en anden placering end den ønskede, hvis din ansøgning ikke kan imødekommes.

Naturstyrelsen har udgivet et vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller. Her kan du læse mere om godkendelsesprocessen for opstilling af vindmøller.