Spring til indhold

Forbud mod oliefyr og el-varme

  • Ved udskiftning eller fornyelse af varmekilden i fjernvarme og naturgasområder, kan der ikke installeres oliefyr eller ske udskiftning af eksisterende oliefyr. Hensigten med forbuddet er, at der sker en bedre udnyttelse af fjernvarme- naturgasnettet.
  • Ved nybyggeri eller udskiftning af varmekilde kan der i en række områder ikke anvendes el-paneler. Forbuddet omfatter kun traditionelle el-paneler, hvorfor alle former for varmepumper kan anvendes. 
    OBS!! Vær opmærksom på evt. tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas.

Kort over områder med forbud mod oliefyr eller el-varme