Spring til indhold

Kræver det tilladelse?

 • En ændring af spildevandsforholdene kan kræve, at der skal søges om en ny spildevandstilladelse.
 • Det er kommunen der vurderer, om ændringen kræver en ny spildevandstilladelse.
  • Eksempel:
   Etablering af et ekstra afløb (fx toilet, bad m.v.) vil eksempelvis kræve en ny spildevandstilladelse.
 • Hvis der kræves en ny tilladelse, vil spildevandsforholdene skulle leve op til de gældende krav om spildevandsrensning. Det betyder, at der som minimum skal etableres en ny godkendt bundfældningstank.
 • I områder med rensekrav vil spildevandsanlægget skulle leve op til rensekravet for området.
 • Se om der er rensekrav for ejendommen.
 • Ved alle ændringer af kloak/spildevandsanlæg kræves en færdigmelding og revideret spildevandstegning indsendt til kommunen, underskrevet af autoriseret kloakmester. Etablering af faskine og regnbed er undtaget for autorisation, men skal stadig færdigmeldes til kommunen.