Spring til indhold

Kræver det tilladelse?

  • En ændring af spildevandsforholdene kan kræve, at der skal søges om en ny spildevandstilladelse.
  • Det er kommunen der vurderer, om ændringen kræver en ny spildevandstilladelse.
    • Eksempel:
      Etablering af et ekstra afløb (fx toilet, bad m.v.) vil eksempelvis kræve en ny spildevandstilladelse.
  • Hvis der kræves en ny tilladelse, vil spildevandsforholdene skulle leve op til de gældende krav om spildevandsrensning. Det betyder, at der som minimum skal etableres en ny godkendt bundfældningstank.
  • I områder med rensekrav vil spildevandsanlægget skulle leve op til rensekravet for området.
  • Se om der er rensekrav for ejendommen.