Spring til indhold

Kommer der påbud om forbedret spildevandsrensning for ejendommen/området og hvornår?

  • Det forventes, at der gives påbud om forbedret spildevandsrensning i;
      2020-2021  Præstø fjord
      2021          Øvre del af Mern Å
      2022          Stege Nor

  • Se om der er rensekrav for ejendommen.