Spring til indhold

Hvordan ansøger jeg i Byg og Miljø?

 • Som kloakmester kan du ansøge i Byg og Miljø (BOM). Du kan også gå via virk.dk.
 • Opret et projekt på den ejendom, som du skal udføre kloak/spildevandsarbejdet på.
 • Som kloakmester vil du typisk få mange projekter. Det vil derfor være en fordel at bruge ejendommens adresse som projektnavn.
 • Når projektet er oprettet, skal du tilknytte en ansøgning til projektet.
 • Søg efter det spildevandsanlæg du skal etablere, ud fra om spildevandet nedsives, udledes eller opsamles. 
 • Vejledning til Byg og Miljø via virk.dk.

Særligt om sektionen “kloaktegninger”

 • Her er det muligt at tegne eller vedhæfte en kloak/spildevands-tegning.
 • Vi anbefaler, at du vedhæfter en tegning, gerne en PDF, da det er svært for os at se den tegning, som du har lavet i Byg og Miljø.

 • Når alle sektioner er udfyldt korrekt, kan ansøgningen indsendes.

Liste over ansøgningsskemaer i Byg og Miljø

 • Liste over ansøgningsskemaer

  • Udledning af spildevand renset i beplantet filteranlæg
  • Udledning af spildevand renset i minireseanlæg
  • Udledning af spildevand renset i naturenanlæg
  • Udledning af spildevand renset i biologisk sandfilteranlæg
  • Udledning af spildevand renset i nedsivningsanlæg
  • Udledning af tag- og overfladevand

  • Nedsivning af spildevand
  • Nedsivning af tag- og overfladevand
  • Nedsivning af spildevand i åbent pileanlæg
  • Nedsivning i faskine af spildevand renset i beplantet filteranlæg
  • Nedsivning i faskine af spildevand renset i minirenseanlæg
  • Nedsivning i faskine af spildevand renset i naturenanlæg

  • Etablering af pileanlæg til opsamling af spildevand
  • Opsamling af spildevand i samletank
  • Opsamling af tag- og overfladevand

Særligt for ansøgning om bundfældningstanke

 • Ansøgningsskemaet for “kun” en bundfældningstank findes endnu ikke.
 • Brug derfor et andet ansøgningsskema, hvorfra der er udledning, f.eks. et biologisk minirenseanlæg.
 • Til oplysningerne om  f.eks. minirenseanlægget, sætter du flueben i feltet øverst til venstre i “ ikke relevant”. Under bemærkninger skriver du ”dette er kun en ansøgning om en bundfældningstank”.
 • Kommer du til en sektion, der ikke er relevant for ansøgningen, sætter du flueben i feltet øverst til venstre i “ ikke relevant”. Under bemærkninger skriver du “ikke relevant” eller forklare hvorfor feltet ikke er relevant.