Spring til indhold

Ejendomsdatarapport

  • Det fremgår af punktet “spildevandsplaner”, om matriklen er beliggende indenfor kloakopland.