Spring til indhold

Planlagte ændringer i kloakerede områder

Se om der er planer om ændringer på ejendommen.

 • Åben det digitale kort. (Brug Google Chrome)
 • Vælg “Affald og spildevand” og derefter “kloakoplande - Status og planlagt”.
 • Klik på den lille trekant til venstre for “kloakoplande -Status og Planlagt”, for at se, hvad de forskellige farver betyder.
 • Farvernes betydning:
  • Fuldt farvet (enten orange, blå, grøn eller lilla):
   Ejendommen ligger i et kloakeret område.
  • Skraveret eller ingen farve:
   Ejendommen ligger i det åbne land.
 • Hvis ejendommen er beliggende i et område med farvet skravering, er der planer om en ændring.
 • Teksten beskriver, hvad den nuværende kloaktype er (det første ord) og hvad der er planer om at ændre det til (det andet ord).
  • Eksempel:
   Et orange område med grøn skravering, er et fælleskloakeret område (spildevand og regnvand løber i samme ledning), hvor der er planer om at separatkloakere (spildevand og regnvand løber i hver sin ledning).
 • Alle kloakoplande har et nummer, som kan bruges til at slå området op i kommunens spildevandsplan. I spildevandsplanen kan du læse mere om de forskellige kloakoplande, se vejledning nedenfor.
  • Eksempel:
   (xxx-xx.x) eller (xxx)
 • Gå til side om spildevandsplanen og åben planen i spalten til højre.
 • Vær opmærksom på, at når der står "år 2025" i ejendomsdatarapporten, er der planlagt ændringer, men det faktiske årstal er ikke fastsat endnu.