Spring til indhold

Regnvand

  • Har du behov for at komme af med dit regnvand, skal du søge kommunen om en tilladelse, inden du går i gang.
  • Alt arbejde med regnvandsanlæg skal udføres af en autoriseret kloakmester, se dog afsnit om faskiner. 
  • Senest 2 måneder efter at anlægget er færdigetableret, skal du indsende en færdigmelding til os.
  • Almindelig vedligeholdelse af regnvandsanlægget på privat grund er grundejers ansvar.

Faskiner til nedsivning af tagvand

  • Faskiner til nedsivning af tagvand fra beboelsesbygninger, herunder udhuse, carporte og garager, må du gerne selv etablere, når du har fået en tilladelse fra os.
  • Du har i så fald selv ansvaret for, at faskinen overholder alle regler.

Ansøgning og færdigmelding skal søges på Byg og Miljø.

Ansøgning og færdigmelding

Type af spildevandsanlæg

Ansøgningsskema i Byg og Miljø

 Faskine til tagvand

 Ansøgningsskema

 Guide til ansøgning

Udledning af tag- og

overfladevand

 Ansøgningsskema