Spring til indhold

Regnvand

  • Har du behov for at komme af med dit regnvand, skal du søge kommunen om en tilladelse, inden du går i gang.
  • Alt arbejde med regnvandsanlæg skal udføres af en autoriseret kloakmester, se dog afsnit om faskiner.
  • Senest 2 måneder efter at anlægget er færdigetableret, skal du indsende en færdigmelding til os.
  • Almindelig vedligeholdelse af regnvandsanlægget på privat grund er grundejers ansvar.

Faskiner til nedsivning af tagvand

  • Faskiner til nedsivning af tagvand fra beboelsesbygninger, herunder udhuse, carporte og garager, må du gerne selv etablere, når du har fået en tilladelse fra os.
  • Du har i så fald selv ansvaret for, at faskinen overholder alle regler.
  • Vær opmærksom på, at der ikke tillades nedsivning af regnvand fra zink, kobber og blytage og -tagrender.

Ansøgning og færdigmelding skal søges på Byg og Miljø.

Ansøgning og færdigmelding

Tabel med typer af spildevandsanlæg

Type af spildevandsanlæg

Ansøgningsskema

Faskine til tagvand

Ansøgningsskema

Guide til ansøgning

Udledning af tag- og

overfladevand

Ansøgningsskema