Spring til indhold

Specielt for erhvervs- og etageejendomme

  • Ved opsætning af fyringsanlæg eller skorstene i etage- og erhvervsejendomme skal der sendes ansøgning/anmeldelse af byggearbejde til kommunen, som skal godkende projektet, inden opsætningen påbegyndes.
  • Sammen med ansøgningen/anmeldelsen skal der – fra ejeren af ejendommen - foreligge tilladelse til opsætningen.

Ansøg / anmeld nyt fyringsanlæg eller skorstene