Spring til indhold

Nyt fyringsanlæg eller skorsten

  • Ved opsætning af nyt fyringsanlæg eller skorsten skal installationen godkendes af skorstensfejermesteren, inden den tages i brug. Fyringsanlæg kan være centralvarmekedler, små kraftvarmeanlæg, biobrændselsfyrede anlæg, brændeovne, pejse.
  • Fyringsanlæg og skorstene skal altid overholde kravene i bygningsreglementet, samt fabrikantens vejledning for opsætning af pågældende anlæg. Det kan derfor være en god idé at tage kontakt til skorstensfejermesteren, inden der købes ny brændeovn eller lignende.
  • Hvis du får et fyringsanlæg, skal du meddele det til kommunen, da denne oplysning skal fremgå af din BBR-ejermeddelelse.

Ændre BBR-ejermeddelelse