Spring til indhold

Hvordan klager du til huslejenævnet og hvad koster det?

Hvordan klager du til huslejenævnet?

Du skal klage skriftligt til Huslejenævnet for Vordingborg Kommune. Klagen kan sendes pr. papirbrev eller i en mail. Hvis dokumenterne indeholder cpr.nr. eller andre personfølsomme oplysninger, bør de ikke sendes i en almindelig mail, men skal sendes i en sikker mail fra borger.dk.

Det skal tydeligt fremgå, hvad nævnet skal tage stilling til. Du skal sende klagen i en vedhæftet fil (ikke skrives direkte i mailen), og desuden være vedlagt nødvendige dokumenter – som minimum en kopi af indgået lejekontrakt.

 

Hvad koster det at klage til huslejenævnet?

I 2022 koster det 319 kr. at klage. Behandlingen af klagen starter først, når beløbet er modtaget. Indbetal gebyret på kommunens konto i Nordea – konto nr. 2186 6878852700 og oplys hvem der er ”Indbetaler” og ”adressen på lejemålet, der klages over" samt teksten ”gebyr til huslejenævnet”. Gebyret kan også betales i Borgerservice i Præstø, Stege eller Vordingborg.