Spring til indhold

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Huslejenævnet behandler bl.a. sager om:

  • Huslejens størrelse, herunder sager om lejeforhøjelser
  • Uenighed om lejers pligt til at istandsætte efter fraflytning og tilbagebetaling af depositum
  • Mangler ved det lejede
  • Pligter til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
  • Varme- og vandregnskaber
  • Sager om overtrædelse af husorden (kun udlejer kan indbringe).