Spring til indhold

Huslejenævnet behandler ikke …..

  • Opsigelse og ophævelse af lejemål
  • Lejenedslag for vedligeholdelsesmangler, før udlejer har overskredet en af nævnet fastsat frist til at få forholdene udbedret
  • Uenighed mellem lejer og udlejer om pengekrav, fx om udlejers pligt til betaling af lejers udlæg for arbejder, udbedringer mm., som nok henfører til udlejers forpligtelser, men som lejer  har bestilt og betalt
  • Tvister, som kræver førelse af bevis og en bevismæssig vurdering – se nedenfor.

Disse spørgsmål afgøres i Boligretten (Retten i Nykøbing Falster – se www.domstol.dk).