Spring til indhold

Forhåndsgodkendt husleje

Hvis du som udlejer ønsker en afgørelse om, hvad du kan kræve i husleje, kan du
søge om en forhåndsgodkendelse af huslejen hos huslejenævnet.

For at få en forhåndsgodkendelse af den leje, du som udlejer kan opkræve, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal selv eje boligen
  • Boligen skal være den eneste, du udlejer
  • Du må ikke på forhånd have indgået en lejeaftale med en potentiel lejer
  • Nævnet skal have mulighed for at besigtige lejemålet for at fastsætte lejen
  • Hvis du vil udleje din bolig møbleret, skal du sende en liste over inventaret sammen med din ansøgning. 

En forhåndsgodkendelse koster 533 kr. (2022). Behandlingen af sagen starter først, når beløbet er modtaget.

Indbetal gebyret på kommunens konto i Nordea - konto nr. 2186 6878852700 og oplys hvem der er "indbetaler" og "adressen på lejemålet" samt teksten "gebyr til huslejenævnet". Gebyret kan også betales i Borgerservice i Præstø, Stege eller Vordingborg.

Forhåndsgodkendelsen er bindende. Det vil sige, at lejer ikke har mulighed for at få nedsat lejen, så længe lejligheden er i samme stand, som da huslejenævnet besigtigede lejemålet.