Spring til indhold

Vandværker

  • Kommunen har afholdt informationsmøder om processen og risikovurderingen i foråret/sommer 2021 med landbrugsorganisationer, vandværksorganisationer, Vandrådet, Grundvandssamarbejdet samt Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse.
  • I løbet af efterår/vinter 2021 og starten af 2022 fortsætter kommunen informationsmøder med grupper af vandværker. Herunder hvordan vandværkerne kan forberede sig til de kommende lodsejermøder.
  • I 2022 vil kommunen være facilitator på opstartsmøder mellem vandværk og lodsejer om indgåelse af frivillige aftaler.