Spring til indhold

Lodsejere

  • I løbet af efterår/vinter 2021 og starten af 2022 vil kommunen sende information via E-boks til berørte lodsejere om hvilke BNBO, der ligger på deres matrikler, hvor der anvendes erhvervsmæssige pesticider.
  • Vandværk/kommunen vil kontakte lodsejer og indkalde til opstartsmøde om pesticidfri dyrkning i BNBO og med udgangspunkt i frivillige aftaler. Lodsejerne vil få fuld erstatning for deres tab og betales af vandværkerne.
  • Det vil være individuelle aftaler og kompensation, for de berørte lodsejere.