Spring til indhold

Hvad er BNBO

  • BNBO er et nærområde til drikkevandsboringer, hvor grundvandet er særligt sårbart mod forurening med blandt andet pesticider.
  • Ved uheld og spild af forurenende stoffer nær drikkevandsboringerne, kan det betyde at grundvandet bliver forurenet og at vandværket må opgive at indvinde vand det sted. Det skyldes, at der er kort afstand til boringen indenfor området og at der kun sker en lille fortynding af det forurenede stof.
  • BNBO afgrænses som arealet på jordoverfladen, hvor grundvandet er et år om at nå boringen.
  • BNBO ser forskellig ud. Beregningen af de boringsnære områder afhænger af typen af jordlag, hvilken vej grundvandet løber og hvor stor indvindingen er.
    Se kort (vælg temaet "høring - bek. om udpegning af drikkevandsressourcer")
  • BNBO beregnes af Miljøstyrelsen og udpeges i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 1 gang om året. Du kan læse mere om beregningen