Spring til indhold

Hvilke sager behandler beboerklagenævnet?

Beboerklagenævnet behandler bl.a. sager om:

 • Formkrav til varsling af lejeforhøjelser, men ikke lejens størrelse eller fordeling på de enkelte lejemål.
 • Mangler ved indflytning.
 • Vedligeholdelse og istandsættelse - både lejers og udlejers pligt.
 • Færdiggørelse af arbejder, iværksat af en udlejer.
 • Lejeres ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede.
 • Tilbagebetaling af depositum/beboerindskud, herunder lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning.
 • Forbrugsregnskaber.
 • Fællesantenner og lign.
 • Brugsrettens overgang - fremleje, bytning, fortsættelse af lejemål.
 • Lejeres brug af det lejede - overtrædelse af husorden.
 • Beboerdemokratiske regler.