Spring til indhold

Databeskyttelsesloven hos beboerklagenævnet

Dine rettigheder

Hvis du er involveret i en sag med uenighed mellem lejer og udlejer, behandler beboerklagenævnet dine personoplysninger. Derfor har du nogle rettigheder. Det er blandt andet ret til indsigt, at få rettet eller slettet fejl.

Nævnets indsamling af oplysninger

Huslejenævnet registrerer navn og adresse på alle involverede i en sag. De personoplysninger, der behandles, er normalt de oplysninger som fremgår af sagens korrespondance. Nævnet har ofte brug for flere oplysninger. Derfor beder nævnet sagens parter om at sende det skriftlige materiale, som er relevant for at behandle sagen. Oplysningerne bliver gemt af hensyn til behandlingen af sagen.

Nævnet vil ofte indhente oplysninger fra andre systemer, som fx:

  • BBR, ois.dk (oplysninger om areal, opførelsesår og ejer)
  • Grundejernes Investeringsfond, GI.dk (fx. oplysninger om ejendommens vedligeholdelseshensættelser)
  • Boligejer.dk (oplysninger om ejendommens energimærke)
  • Tinglysning.dk (oplysninger om ejendommens ejer eller tidligere ejer)
  • CPR (oplysninger om parterne og eventuelle repræsentanter for en part i sagen)
  • KMD-Struktura (oplysninger om ejer, tidligere ejere, ejendommens skatteoplysninger eller 15. almindelige vurdering).

Nævnet henter sjældent udtalelser fra andre myndigheder. Hvis det skulle være nødvendigt, sender vi en kopi af myndighedens udtalelse til parterne, så de har mulighed for at komme med bemærkninger.