Spring til indhold

Beboerklagenævnet behandler ikke …

  • Sager om erhvervslejemål
  • Tvister mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme
  • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af et lejemål
  • Spørgsmål om lejens størrelse
  • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.
  • Spørgsmålet om, hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig.

Disse spørgsmål skal indbringes for Boligretten (Retten i Nykøbing Falster – se www.domstol.dk).