Spring til indhold

Hvad lægger vi vægt på

I Børnehuset Troldehaven arbejder vi kontinuerligt med udvikling af børnenes sociale kompetencer og det inkluderende miljø.

Vi lægger stor vægt på:

  • At alle børn oplever tryghed og nærhed i dagligdagen i Troldehaven, hvilket er en forudsætning for al anden trivsel og udvikling.
  • At alle børn har mulighed for, at være en del af et forpligtende fællesskab.
  • At der arbejdes målrettet med såvel intern som ekstern brobygning, så overgange opleves glidende for alle børn.
  • At der arbejdes med Vordingborg Kommunes overordnede læreplaner. Vi planlægger ud fra den pædagogiske viden om den aktuelle børnegruppe og deres behov for læring og udvikling.
  • At vi som medarbejdere holder os ajour med den seneste pædagogiske udvikling og den forskning, der ligger til grund for dette.