Spring til indhold

Børnegrupper

Team 0-2 år - Troldepus.

Team 2-4 år - Skovtroldene.

Team 4-6 år - Troldeungerne, der yderligere har en skolegruppe for de kommende skolebørn i Troldehaven - Raketterne.

Vores grupper såvel som vores fællesrum er indrettet i små læringsrum, ud fra en reflekteret pædagogik om den enkelte gruppes samlede aktuelle udviklingstrin og behov for læring. Dette arbejde er derfor en kontinuerlig proces, i det børnegruppen er under konstant forandring. 

Vi arbejder med intern brobygning mellem vores teams, så der altid er en glidende overgang, der ikke opleves som et skift. Vi vurderer hvert enkelt barns parathed til nye udfordringer på næste trin, ud fra aktuelt udviklingstrin - ikke fysisk alder.