Spring til indhold

Hvad lægger vi vægt på

Børnehuset Mejemarkens vigtigste opgave er at skabe en tryg og inspirerende atmosfære, som gør det rart, sjovt og udviklende at gå i institutionen for dit barn.

Vi lægger vægt på:

  • Sprogarbejdet med dit barn  i vores hverdagspædagogik.
  • Et godt læringsmiljø, hvor vi organiserer arbejdet med børnene i mindre grupper, så vi kan overskue børnene og være i øjenhøjde, så barnet oplever sig set og forstået.  
  • En tryg og forudsigelig hverdag for dit barn, hvor der er rutiner, som dit barn kender i forhold til, hvornår en aktivitet begynder og slutter. 
  • Det gode samarbejde med dig som forælder, og derfor viser vi dig dit barns hverdag i et pædagogisk læringmiljø gennem dokumentation på Børne-intra og i dit barns afdeling.
  • Arbejdet med det enkelte barn og evnen til at indgå i fællesskaber, da det har betydning for dit barns evne til at danne kammeratskaber, venskaber og være i grupper.
  • Brobygningaktiviteter, og en tryg overgang for dit barn mellem afdelingerne og mellem børnehave og børnehaveklasse.