Spring til indhold

Kort om os

Børnehuset er en integreret daginstitution, der drives af Vordingborg kommune. 
Børnehuset rummer op til 130 børn i alderen fra 0 år og til skolestart. 

 • Børnehuset lægger vægt på at skabe en tryg og forudsigelig dag for børnene.
 • Børnehuset lægger vægt på at organisere arbejdet med børnene i mindre grupper.
 • Børnehuset vægter læring gennem pædagogisk tilrettelagte forløb, aktiviteter og leg.
 • Børnehuset er aldersopdelt.
 • Børnehuset ligger i Ørslev by overfor på Gåsetårnsskolen, afdeling Ørslev.
 • Du kan opskrive via vores Digitale Pladsanvisning.

Udeliv.

 • For os er uderummet hver dag et sted, hvor børnenes oplevelser, fantasi, leg og sanselighed gennem forskellige materialer fremmer børnenes iderighed. Fx når sansehaven i Sol- og Månestuens uderum skal vandes, blade duftes til og smages på. Her sanser børn sammen med voksne, når alt blomstre og lever.

 

 • Hos os er udeområdet kendetegnet ved at være rummeligt og foranderligt med veldefinerede legemiljøer. Fx prioriterer vi vores vandleg og byggeplads. Steder, hvor børnene også kan udvikle deres sociale færdigheder ved at dele legen med andre børn.

 

 • Vi bor i et landområde og her giver naturens utallige muligheder børnene mange erfaringer – når børnenes nysgerrighed, krop og viden er i spil. På vores gåture i lokalområdet får børnene rettet opmærksomheden mod det væsentlige i deres omgivelser. Fx når vores nabo er i marken og sår og høster eller når vi besøger udekirkens amfibieteater.

 

Hvad lægger vi vægt på

Børnehuset Mejemarkens vigtigste opgave er at skabe en tryg og inspirerende atmosfære, som gør det rart, sjovt og udviklende at gå i institutionen for dit barn.

Vi lægger vægt på:

 • Sprogarbejdet med dit barn  i vores hverdagspædagogik.
 • Et godt læringsmiljø, hvor vi organiserer arbejdet med børnene i mindre grupper, så vi kan overskue børnene og være i øjenhøjde, så barnet oplever sig set og forstået.  
 • En tryg og forudsigelig hverdag for dit barn, hvor der er rutiner, som dit barn kender i forhold til, hvornår en aktivitet begynder og slutter. 
 • Det gode samarbejde med dig som forælder, og derfor viser vi dig dit barns hverdag i et pædagogisk læringmiljø gennem dokumentation på Børne-intra og i dit barns afdeling.
 • Arbejdet med det enkelte barn og evnen til at indgå i fællesskaber, da det har betydning for dit barns evne til at danne kammeratskaber, venskaber og være i grupper.
 • Brobygningaktiviteter, og en tryg overgang for dit barn mellem afdelingerne og mellem børnehave og børnehaveklasse.

Børnegrupper

Børnehuset Mejemarken er opdelt i aldersgrupper, da vi derigennem kan målrette og tilpasse vores pædagogik, indretning af lokaler og arbejdet i hverdagen til den enkelte børne-gruppes udvikling og behov. 

Hvis dit barn:

 • Er mellem 0 og 2 år, så er dit barn tilknyttet Vuggestuen-afdelingens børnegrupper, som hedder Sol- og Månestuen.
 • Er mellem 2 og 3 år, så er dit barn tilknyttet Spætte-afdelingens børnegrupper, som hedder Rød- og Flagspætterne.
 • Er mellem 3 og 4 år, så er dit barn tilknyttet Insekt-afdelingens børnegrupper, som hedder Brumbasserne og Mariehønerne.
 • Er 5 år, så er dit barn tilknyttet Uglerne, som er vores førskolegruppe.