Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsens opgave er, i samarbejde med personalet, at fastlægge overordnede principper for Børnehuset Mejemarkens arbejde under hensyntagen til de mål og rammer, som Vordingborg Kommune har fastsat.

  • Forældrebestyrelsen er i samarbejde med institutionens personale med til at fastsætte institutionens målsætning og dermed principperne for det pædagogiske arbejde.
  • Du kan altid kontakte et medlem af forældrebestyrelsen, ligesom alle opfordres til at medvirke aktivt i bestyrelsens opgaver.
  • Bestyrelsen er i direkte dialog ved 2 årlige samrådsmøder med politikere fra Børn-, Unge- og Familieudvalget. 
  • Der er valg til bestyrelsen 1 gang om året.
  • Forældrebestyrelsen står for forskellige aktiviteter i løbet af året, f.eks. sommerfest.