Spring til indhold

Børnegrupper

Børnene har baser i to aldersintegreret børnegrupper for vuggestuebørn i alderen 0-2 år, og to aldersintegreret børnehavegrupper for børnene mellem 3 år til skolestedt.

Disse to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper er børnenes basisgrupper, hvortil der er tilknyttet fast personale. Hver barn har en primærpædagog, som har særlig ansvar for løbende at følge op på deres primærbørns trivsel, læring og udvikling, og som samtidig står for det trivels- og udvikling orienterede forældre samarbejde. 

Udover det pædagogiske arbejde i basisgrupperne, planlægges lege- og læringsforløb på tværs af grupperne interne til vuggestueteamet og børnehaveteamet, samt på tværs af de to teams. Med dette vil vi sikre at alle børn får positive erfaringer med at være sammen med, og lege med andre børn på tværs af bl.a. køn, alder, etnisk og kulturel baggrunds mv., samtidig med at vi ligeledes skal skab leg og læringsforløb som er mere målrettede imod børn i bestemte aldersgrupper, så som bl.a. vores kommende skolebørn. 

Ligeledes arbejder vi med børnene på tværs af basisgrupperne, når vi tilrettelægger- og arbejder med læringsforløb, i relation til børn med behov for særlig udviklings støttende tiltag, det kan bl.a. være i forholde til dets/deres sproglige-, motoriske- og/eller sociale udvikling.