Spring til indhold

Personalet

Vi har 22 fastansatte medarbejdere.

  • 19 pædagoger.
  • 3 medhjælpere. 1 medhjælper er i gang med meritpædagoguddannelsen.

Her ud over har vi studerende fra pædagogseminariet, PA elever og diverse praktikanter fra skoler og andet.