Spring til indhold

Mål og læreplaner

Vores daglige pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer og Vordingborg Kommunes "Fælles Pædagogisk Grundlag".

  • Vi lægger vægt på struktur og forudsigelighed i hverdagen, og vi ønsker at skabe det bedst mulige læringsmiljø for børnene.
  • Vi arbejder med børnene i små aldersopdelte grupper med de samme voksne. Der er tid og ro til fordybelse samt plads til det enkelte barn og dermed fokus på relationen voksen-barn og barn-barn.  

Her kan du læse mere om vores læreplaner.