Spring til indhold

Hvad lægger vi vægt på

Hvor der er rart at være - er det let at lære

  • Børnene oplever at få opbygget fællesskabsfølelse og udvikler venskaber
  • Børnene oplever at have medbestemmelse og medansvar
  • Børnene oplever at egen selvtillid og selvværd bliver styrket
  • Børnene oplever indlevelsesevne og dermed lærer at vise hensyn og respekt
  • Børnene får kendskab til naturen og omgivelserne
  • Forældrene får et tillidsforhold til institutionen og de enkelte personaler, så evt. problemer kan løses eller bearbejdes i et positivt samspil.