Spring til indhold

Børnegrupper

Vores børn er inddelt i basisgrupper.

  • Vuggestuen har 2 grupper, Ællingerne og Søstjernerne 0- 3-årige
  • Børnehaven har 3 grupper, 1 gruppe 3-årige Musene og 1 gruppe 4-årige Spætterne og de kommende skolebørn i 1 gruppe Uglerne.

Vi arbejder med intern brobygning mellem vores teams, så der altid er en glidende overgang, der ikke opleves som et skift.