Spring til indhold

Kort om os

Børnehuset Kastanjen er en integreret institution med ca. 100 børn i alderen 0-6 år.
Institutionen ligger midt i Vordingborg by tæt på vand og skov.
Vi er opdelt i to afdelinger: Vuggestue og børnehave med en førskolegruppe.

Hvad lægger vi vægt på

Hvor der er rart at være - er det let at lære

  • Børnene oplever at få opbygget fællesskabsfølelse og udvikler venskaber
  • Børnene oplever at have medbestemmelse og medansvar
  • Børnene oplever at egen selvtillid og selvværd bliver styrket
  • Børnene oplever indlevelsesevne og dermed lærer at vise hensyn og respekt
  • Børnene får kendskab til naturen og omgivelserne
  • Forældrene får et tillidsforhold til institutionen og de enkelte personaler, så evt. problemer kan løses eller bearbejdes i et positivt samspil.

Børnegrupper

Vores børn er inddelt i basisgrupper.

  • Vuggestuen har 2 grupper, Ællingerne og Søstjernerne 0- 3-årige
  • Børnehaven har 3 grupper, 1 gruppe 3-årige Musene og 1 gruppe 4-årige Spætterne og de kommende skolebørn i 1 gruppe Uglerne.

Vi arbejder med intern brobygning mellem vores teams, så der altid er en glidende overgang, der ikke opleves som et skift.