Spring til indhold

Personalet

Børnehuset Elnasmindes leder er Dorte Them

Huset har to teams:

Lille Team - der består af:

Vuggestue "Øst" 

 • Pædagog Mona Petersen
 • Pædagog Line Hansen
 • Pædagog Jeanette Nielsen
 • Pædagog Pernille Larsen (vikar)

"Vest"

 • Pædagog Britt E. Frederiksen
 • Pædagog Isabella Holst
 • Pædagog Maria Hansen
 • Pædagog Cecilie Falslund (vikar)
 • Pædagogmedhjælper Winnie Nielsen
 • Pædagogmedhjælper Vivi Andersen

 

Store Team - der består af:

"Sol"

 • Pædagog Hanne Frederiksen
 • Pædagog Iben Jakobsen
 • Pædagogmedhjælper Helle B. Nielsen
 • Pædagogstuderende

"Elna"

 • Pædagog Ricky Skjoldstrup
 • Pædagog Nete Hansen
 • Pædagogisk assistent Rosa Nordahl (vikar)

"Syd"

 • Pædagog Dorthe R. Nielsen
 • Pædagog Michelle Bech

 

Pædagogmedhjælper Anne-Marie Christensen er flyver i alle teams.

Pædagogmedhjælper Helle Allerup er fast tilkaldevikar

 

Pædagog Amalie Matti og Camilla Nielsen er pt. på barsel

 

Derudover vil du møde vores sekretær Mette Bechmann.