Spring til indhold

Mål og læreplaner

MÅL FOR BØRNEHUSET BØGEBJERG

Børnehuset Bøgebjergs hovedmål er at udvikle vores pædagogiske praksis.

Vi vil satse på følgende mål:

  • At børnene kan indgå i sociale relationer.
  • At børnene udvikler sig sprogligt.
  • At børnene udvikler sig motorisk.
  • At børnene fungerer emotionelt optimalt.
  • At børnenes intellektuelle udvikling stimuleres.

Børnehuset Bøgebjerg vil desuden udvikle børnene kreativt, lære børnene et sundt natursyn samt at lære dem vigtigheden af at bibeholde og udvikle skikke og traditioner.

Du finder vores Pædagogiske Læreplan her