Spring til indhold

Mål og læreplaner

MÅL FOR BØRNEHUSET BØGEBJERG

Børnehuset Bøgebjergs hovedmål er at udvikle vores pædagogiske praksis.

Vi vil satse på følgende mål:

  • At børnene kan indgå i sociale relationer.
  • At børnene udvikler sig sprogligt.
  • At børnene udvikler sig motorisk.
  • At børnene fungerer emotionelt optimalt.
  • At børnenes intellektuelle udvikling stimuleres.

Børnehuset Bøgebjerg vil desuden udvikle børnene kreativt, lære børnene et sundt natursyn samt at lære dem vigtigheden af at bibeholde og udvikle skikke og traditioner.